Rodzaje Chmur

Ac - altocumulus / średnie kłębiaste / - altus (wysoki, wyniosły, wysoko leżący) i cumulus (kupa, stos, korona, szczyt)

As - altostratus / średnie warstwowe / - altus (wysoki, wyniosły, wysoko leżący) i stratus (rozesłać, rozciągnąć, rozpościerać)

Cc - cirrocumulus / wysokie kłębiaste / - cirrus (pukiel kędzierzawych włosów, ptasi czubek) i cumulus (kupa, stos, korona, szczyt)

Cs - cirrostratus / wysokie warstwowe / - cirrus (pukiel kędzierzawych włosów, ptasi czubek) i stratus (rozesłać, rozciągnąć, rozpościerać)

Ci - cirrus / wysokie pierzaste /- cirrus (pukiel kędzierzawych włosów, ptasi czubek)

Cu - cumulus / niskie kłębiaste /- cumulus (kupa, stos, korona, szczyt)

Cb - cumulonimbus / niskie kłębiaste, deszczowe, burzowe /- cumulus (kupa, stos, korona, szczyt) i nimbus (chmura deszczowa)

Ns - nimbostratus / niskie deszczowe, warstwowe / - nimbus (chmura deszczowa) i stratus (rozesłać, rozciągnąć, rozpościerać)

Sc - stratocumulus / niskie warstwowo-kłębiaste /- stratus (rozesłać, rozciągnąć, rozpościerać) i cumulus (kupa, stos, korona, szczyt)

St - stratus / niskie warstwowe / - stratus (rozesłać, rozciągnąć, rozpościerać)